top of page

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ"

ДОКУМЕНТИ, ЯКИМИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ООСВІТНЬО ПРОГРАМА "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ"

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ЗВУКОРЕЖИСУРА"

ПРОФІЛІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА МИНУЛІ РОКИ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

ВОКАЛІСТИ, ІНСТРУМЕНТАЛІСТИ:

ЗВУКОРЕЖИСЕРИ:

ОБРАТИ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ:

КУРСОВІ РОБОТИ

 

ДИПЛОМНІ РОБОТИ

 
 

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ

ОП МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) англійська

Академічна доброчесність та основи науково-дослідницької роботи

Правове регулювання в галузі культури і мистецтва

Вокальна та інструментальна музика сучасних композиторів Київщини

Концертмейстерський клас та методика акомпанементу

Аналіз концертно-виконавського репертуару

Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару

ОП ЗВУКОРЕЖИСУРА

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) англійська

Академічна доброчесність та основи науково-дослідницької роботи

Правове регулювання в галузі культури і мистецтва

Вокальна та інструментальна музика сучасних композиторів Київщини

Концертмейстерський клас та методика акомпанементу

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
ЦИКЛ ЗАГАЛЬГОЇ ПІДГОТОВКИ

Академічна доброчесність для молодих науковців

Наукові та правові основи управління в мистецтві

Режисура та постановка концертної програми

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (МУЗИЧНО ТЕОРИТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ)

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (КАФЕДРА "МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЕСТРАДИ")

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (КАФЕДРА "МИСТЕЦТВО СПІВУ")

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (КАФЕДРА "ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО")

 

Основи настройки та ремонту музичних інструментів

Читання партитур

Силабус

АУДИТОРНИЙ ФОНД

Навчальні плани
ОП Музичне мистецтво
ОП Звукорежисура
Дисципліни вільного вибору
КУРСОВІ РОБОТИ
ДИПЛОМНІ РБОТИ
Аудиторний фонд
bottom of page