top of page

Маргарита Володарська

Викладач кафедри

Кандидат філологічних наук. Викладач кафедри  «Музичне мистецтво естради». Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов ЛА НАУ РК № 0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Автор публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. Проведення апробацій наукової діяльності на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Бере участь у підвищенні кваліфікації, семінарах та вебінарах (м.Київ, м.Кропивницький, м.Суми)


Викладач навчальних дисциплін: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)»


Контактна інформація: +38 063 964 55 85

bottom of page