top of page

Тамара Ясюк

Викладач кафедри

Викладач кафедри «Музичне мистецтво естради». Методист науково-методичного відділу. Членкиня Національної Всеукраїнська Музична Спілка; Українсько- європейського наукового співробітництва. Відповідальний секретар Приймальної комісії. Автор публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, наукових виданнях країн Європейського союзу (Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін). Проходження Міжнародне стажування у країнах: Болгарія, Республіка Польща. Проведення методичних семінарів на кафедрі. Підготовка студентів до наукової конференцій.   Учасник наукових міжнародних конференцій (Канада, Англія, США, Республіка Польща, Нідерланди та конференції, що проводяться в Україні за міжнародною участю). Учасник всеукраїнських конференціях (Гуманітарний корпус НПУ им. М. П. Драгоманова; НАКККіМ; м.Одеса; м.Харків). Проведення рецензування методичних розробок від Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв. Постійно підвищує викладацький рівень на курсах підвищення кваліфікації та беручі участь у всеукраїнських та міжнародних форумах.


Розробка робочих програм та силабусів «Диригування»  для ОП «Музичне мистецтво естради», «Основи диригування» для ОП «Звукорежисура».


Контактна інформація t.yasiuk@ukr.net 

bottom of page