top of page

Інна Дідук

Викладач кафедри

Працює на посаді доцента. Кандидат психологічних наук. Вчений секретар Академії. Методист денного відділення; Вчений секретар КЗВО КОР «Академія мистецтв ім. П. Чубинського»; Членкіня комісії із забезпечення якості освіти. Проведення активної наукової роботи: наявність науково-популярних, консультаційних публікацій з наукової та професійної тематики; видані наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. Наукове міжнародне стажування Академічна доброчесність (онлайн), 27.06-05.08.2022, Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці». Методичні види діяльності.  Участь в організації опитувань в академії. Координація роботи зі сервісом UNICHECK для перевірки академічних текстів студентів та викладачів академії на плагіат. Координація роботи з Державною науково-технічною бібліотекою України щодо отримання доступу до електронної наукової бази даних ScienceDirect та Scopus.  Організація заходів з впровадження академічної доброчесності: онлайн вебінари, презентацій, тижнів академічної доброчесності.  Організація науково- практичних конференцій Академії. Виступ на відкритій Вченій раді «Освітній процес в умовах воєнного стану».Проведення онлайн-тренінгу для студентів. Робота над наповненням електронного репозиторію бібліотеки Академії. Координація роботи Наукової ради студентів.  Модератор студентських проєктів.  Старший науковий співробітник інституту соціальної та політичної психології АПН України з 2001-2015 рік. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація політичних психологів України» (АППУ). Робота в Приймальній комісії.


Викладач навчальних дисциплін: Академічна доброчесність та основи науково-дослідницької роботи;  Педагогіка і психологія, автор курсу дисциплін вибіркового циклу: Академічна доброчесність молодого науковця; Соціологія.


Контактна інформація: anpalich@ukr.net 

bottom of page